header-meb

ISBN nummer en barcode

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekhandels.

Het doel van het ISBN is dat elke titel snel en eenvoudig is terug te vinden in databestanden. In het boekenvak heeft het ISBN de functie van gestandaardiseerd bestelnummer. Het ISBN en de uitgebreide titelomschrijvingen uit de databank van Bureau ISBN worden gepubliceerd in het informatie- en bestelsysteem van Centraal Boekhuis. De boekhandel kan op die manier uw boek gemakkelijk terugvinden en weet waar hij het boek kan bestellen. Het ISBN-systeem is er niet alleen voor beroepsuitgevers. Ook bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van het ISBN om hun uitgaven vindbaar te maken.

Wilt u een ISBN-nummer?

Dan kunt u deze zelf aanvragen op www.isbn.nl. Op de homepage kunt u via een button een ISBN-nummer aanvragen. Als u van plan bent maar 1x een boek uit te geven hoeft u geen zogenaamde Prefix (uitgeversaanduiding)aan te vragen. U krijgt dan eenmalig een ISBN-nummer. De kosten daarvoor zijn op aanvraag te verkrijgen . Denkt u meerdere boeken uit te gaan geven, dan moet u wel eerst een Prefix aanvragen. De kosten daarvan bedragen momenteel ongeveer € 52,- excl btw. U kunt het ISBN nummer ook via Drukkervanderegio.nl aanvragen. Dit betekent wel dat wij dan als uitgever van uw boek bij Centraal Boekhuis geregistreerd staatn

Op welk moment vraagt u het ISBN-nummer aan?

U kunt pas een ISBN-nummer aanvragen als de volledige opmaak van uw boek gereed is. Op dat moment is het aantal pagina's van uw boek bekend; een van de noodzakelijke gegevens bij het aanvragen van een ISBN-nummer. Het plaatsen van het ISBN-nummer op de omslag of in het binnenwerk is een van de laatste handelingen voor het druk-klaar maken van uw boek.

Barcode

Tegenwoordig zijn vrijwel alle processen voor logistieke verwerking en informatieverschaffing geautomatiseerd. Dit is alleen mogelijk als elk artikel een unieke code heeft die optisch (automatisch door de computer) leesbaar is en wereldwijd door de scanners (leesmachines) van geautomatiseerde systemen is te herkennen. In de boekenbranche wordt daarom gebruik gemaakt van Bookland EAN barcodes, een internationale codering van artikelen waarin het ISBN is ingepast. Een barcode bestaat uit een reeks evenwijdige staafjes of streepjes die optisch leesbaar is. De eerste drie posities van de Bookland EAN zijn de productcodecijfers (veelal 978). Deze worden gevolgd door de eerste negen cijfers van het ISBN, waarna over het geheel een nieuw controlecijfer is berekend. In de illustratie is het goed te zien. Boven de barcode staat het oorspronkelijke ISBN en onder de barcode het Bookland EAN.

Wilt u ook een barcode op uw boek?

Deze kunt u via Drukkervanderegio.nl aanvragen. Hiervoor hebben wij dus eerst het ISBN-nummer nodig, De kosten voor het aanmaken bedragen slechts € 10,- excl. btw.